Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Cultura

Imatge
 
Imatge
 
Imatge
 
Imatge
 
Cultura
Subvenció de la Diputació de Tarragona destinada a treballs arxivístics de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre

Import: 2.800 euros.

Durant el 2017 s'ha treballat en el fons de l'Ajuntament de Tortosa. En concret, s'ha procedit a seleccionar, comprovar i separar un total de 217 caixes d'ordres de pagament (1980-1998), 71 caixes d'ordres d'ingrès (1980-1998) i 121 caixes d'expedients de liquidació de l'import sobre l'increment del valor dels terrenys urbans (1963-1994).

Un dels objectius del Consell Comarcal del Baix Ebre és fomentar l’activitat cultural de la comarca del Baix Ebre i, de retruc, dels municipis que conformen el territori. En aquest sentit, el servei de Cultura pretén promocionar, dinamitzar i recolzar les activitats culturals que es porten a terme als municipis del Baix Ebre.

Al mateix temps, l’ens comarcal gestiona l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre (ACBE) que s’integra dins de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya.

L'ACBE es va crear a partir del conveni signat el 20 de juliol de 1983 entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa. Per a la seu de l’Arxiu es va restaurar i condicionar l’edifici renaixentista del Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties, inclòs dins el complex monumental dels Reials Col·legis. Les noves instal·lacions es van inaugurar el 17 de juliol de 1997.

A l’Arxiu s’hi aplega  una cinquantena de fons que abracen tota la diversitat del quadre de fons, si bé hi ha dos fons que destaquen per la seva riquesa i antigor: el de l’Ajuntament de Tortosa, que s’inicia el 1149 i que conserva grans sèries documentals força íntegres des de la baixa edat mitjana  (clavaria, provisions, establiments, obres), així com 1.754 pergamins,  i el fons del districte notarial de Tortosa amb protocols des de  la  meitat del s. XIV i amb més de 2.000 volums. Actualment se superen els 3.000 metres de documentació.