Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Polítiques d'Integració

Imatge
 
Polítiques d'Integració

El Pla de Ciutadania i Immigració del Baix Ebre té per objectiu afavorir la plena integració de les persones nouvingudes a través d’accions que facilitin l’acollida, el coneixement de la societat catalana, els serveis públics i fomentin la igualtat d’oportunitats.

També té per objectiu el foment de la convivència a través de la creació d’espais comuns d’interrelació entre la societat d’acollida i la població estrangera que viu a la comarca.

Des del Pla de Ciutadania i Immigració es dóna recolzament tècnic a totes les accions que es portin a terme a la comarca relacionades en el fet migratori. 

Oficina itinerant d’informació i Assessorament al nouvingut
El servei ofereix assessorament i informació en matèria legal i tràmits d’estrangeria a les persones interessades i als professionals de la comarca.

Servei d’acollida itinerant, per informar sobre els serveis bàsics del municipi i de la comarca
Es realitza una entrevista de benvinguda que es concerta en el moment de sol•licitar el certificat d’empadronament per tal de donar la informació necessària i derivar-lo als serveis oportuns.

Formació
Tallers de coneixement de l’entorn: tallers de 20 hores de durada que es realitzen a la comarca sobre drets i deures, serveis públics i coneixements generals sobre la societat catalana.

Elaboració d’informes d’arrelament i integració: elaboració per part del tècnic de la proposta d’informe d’arrelament o integració a la Generalitat de Catalunya per al procés de regularització de la situació dels nouvinguts.

Servei de préstec de materials
Fons bibliogràfic i de material educatiu per al foment de l’aprenentatge del català i educació intercultural adreçat, sobretot, a nens/es.

Assessorament tècnic i suport a tots els projectes i accions desenvolupats a la comarca per ens i entitats adreçats al foment de convivència i integració de les persones nouvingudes i en general projectes de sensibilització vers el fenomen migratori.

Observatori de la Immigració
Des del Pla Territorial de ciutadania i immigració, es fa un anàlisi anual de les dades estadístiques del padró.