Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Assistència tècnica per consolidar com a destinació de cicloturisme la comarca del Baix Ebre

Imatge
 
Assistència tècnica per consolidar com a destinació de cicloturisme la comarca del Baix Ebre
Què és?

Són un conjunt d’actuacions que pretenen consolidar la comarca com a destinació de cicloturisme donant resposta a les iniciatives d’empreses privades i d’entitats públiques.

La comarca del Baix Ebre gaudeix de les característiques orogràfiques idònies per a especialitzar-se en destinació de cicloturisme, modalitat que es troba en demanda. Per aquest motiu i amb l’objectiu de reactivar l’economia i impulsar la creació d’ocupació, es vol reforçar el paper del cicloturisme i de la Via Verda en la seva globalitat, des de la Val de Zafán fins la desembocadura de l’Ebre, com un element determinat per a la millorar de la competitivitat de les empreses, i la generació de més activitat a l’entorn d’aquests productes.
                                          
A partir del prestigi de la Via Verda, s’articularan tot un seguit de rutes ciclables per tal d’aprofitar les oportunitats de la comarca del Baix Ebre i de les Terres de l’Ebre  per convertir-se en una destinació adaptada al cicloturisme.

Quines accions desenvoluparem?
  • Crear un mapa del territori amb els principals eixos cicloturistes i rutes BTT i un dossier de presentació del Cicloturisme.
  • Analitzar experiències nacionals i internacionals que ens serveixen de model a seguir per a desenvolupar el projecte a la nostra comarca.
  • Realitzar dos desplaçaments a territoris de referència amb agents turístics privats i amb representants de la comarca per prendre com a exemple de bones pràctiques. Les visites previstes són:
  1. Parc Regional du Luberon (realitzada els dies 24, 25 i 26 d’abril de 2017)
  2. Vies Verdes de Girona (prevista el 3 d’octubre de 2017)
  • Crear una comissió de treball formada per agents turístics relacionats amb el cicloturisme, per tal de  consensuar les accions en el marc d’aquesta modalitat turística i desenvolupar un pla d’actuacions futures.
  • Contactar i realitzar reunions periòdiques amb representats de les comarques per on travessa la Via Verda i també amb agents públics per confeccionar un model d’acció comú.