Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió del Premi Projecte Jove 2016

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió del Premi Projecte Jove 2016
Departament: 
Àrea d'Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports
Termini de presentació: 
31/10/2016
Beneficiaris: 

Els destinataris d'aquest premi són les persones físiques o les entitats sense ànim de lucre que tinguin la seva seu i/o el seu origen a la comarca del Baix Ebre i que desenvolupin accions destinades al jovent de la comarca o aquelles entitats que presentin alguna activitat que destaqui en el món juvenil.

Documentació a aportar: 

Caldrà presentar al Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre:
• Model de sol•licitud degudament emplenat.
• El projecte s’haurà de presentar en format pdf i gravat en un CD. Cada projecte inclourà la descripció detallada de l'activitat prevista a realitzar, que ha de detallar especialment:
1. Programa
2. Objectius
3. Destinataris
4. Incidència en el jovent
5. Originalitat de l'actuació
• Pressupost detallat de l'actuació.
• Fotocòpia del document del NIF de l'entitat o DNI de la persona física.
• Fotocòpia dels estatuts,degudament registrats.