Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Atorgament de subvencions comarcals. Convocatòria 2019

Imatge
 
Atorgament de subvencions comarcals. Convocatòria 2019

Les entitats i associacions de la comarca que heu obtingut subvenció en aquesta convocatòria ja podeu presentar per seu electrònica la corresponent justificació, l'imprès de la qual trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat les bases específiques per a l’atorgament de subvencions adreçades a l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i d’utilitat social d’àmbit comarcal per a l’any 2019 .

El termini de presentació de les sol·licituds serà enguany de l'1 al 31 de maig de 2019, exclusivament.

Segons estableixen les bases, els ajuts aniran destinats, preferentment, al desenvolupament de projectes i d’activitats que es desenvolupen a la comarca del Baix Ebre en els següents àmbits:

  • Àmbit d’activitats Esportives amb l’objectiu de promoure i donar suport als projectes i a les activitats esportives desenvolupats i organitzats per les entitats esportives de la comarca.
  • Àmbit d’activitats Socio-Culturals amb l’objectiu de donar suport a les activitats, projecte i programes de promoció cultural i animació sociocultural amb la finalitat de dinamitar la vida cultural, estimular i promoure l’associacionisme i la participació en l’àmbit comunitari de la nostra comarca.
  • Àmbit d’activitats de les Associacions de Mares i Pares amb l’objectiu de donar suport a projectes de coneixement de l’entorn.

Excepcionalment es podran considerar com a subvencionables activitats que, tot i no estar incloses en aquesta enumeració, per la seva singularitat i incidència en el teixit social o cultural de la comarca del Baix Ebre tinguin especial rellevància.

Podran ser beneficiaris de la subvenció regulada en aquesta convocatòria:

  • Les entitats locals de la comarca del Baix Ebre.
  • Les entitats públiques o privades, sense ànim de lucre.
  • Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, sense personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes.
  • Els particulars, individualment o agrupats.