Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre aprova el contracte programa de Serveis Socials per a 2017

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre aprova el contracte programa de Serveis Socials per a 2017
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aporta 1,88 milions d’euros per finançar serveis socials bàsics i especialitzats
27/10/2017

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat avui el contracte programa 2017 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'ens comarcal, en matèria de serveis socials. Aquest contracte programa dota el Consell Comarcal amb 1,88 milions d’euros per tal de finançar serveis socials bàsics i especialitzats, lluitar contra la pobresa i impulsar programes de reforç de la cohesió social i de promoció de la igualtat. Entre les novetats que incorpora hi ha el desplegament dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies; els plans de mesures d'igualtat en el treball i d'igualtat de les persones LGTBI i lluita contra l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; i també el suport a plans locals i comarcals de joventut.

La Corporació també ha ratificat la sol·licitud del contracte programa 2017 per al Servei d'Atenció i Informació a les Dones (SIAD), que inclou una aportació de 23.000 euros per part de l'Institut Català de les Dones, i ha acceptat l'adhesió dels ajuntaments de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Benifallet i Alfara de Carles al III Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre.

Així mateix, el ple ha aprovat la Planificació estratègica del Consell Comarcal del Baix Ebre en l'àmbit de l'ocupació i l'activació econòmica. Es tracta d’una planificació que preveu detectar i proposar les necessitats formatives i organitzatives de les empreses i dissenyar programes ocupacionals en funció de les tendències de contractació del mercat. També pretén afavorir la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió, promoure el desenvolupament econòmic i altres accions que en funció de la dinàmica de l’economia puguin aportar valor al territori, en l’àmbit econòmic, social i cultural. Aquesta planificació forma part del conjunt de propostes, projectes i actuacions que conformaran el futur Pla d'acció estratègic de desenvolupament local de la comarca del Baix Ebre, de propera implementació.

El Consell Comarcal també ha aprovat sol·licitar una subvenció al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per contractar 25 persones a través del programa Treball i Formació. Aquesta iniciativa pretén afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones aturades, que hagin exhaurit la prestació  per desocupació i aquelles altres que siguin beneficiàries de la renda mínima d'inserció laboral.

D'altra banda, el ple ha aprovat signar un conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat per prestar des del Consell Comarcal del Baix Ebre el Servei d'Informació Mediadora (SIM), amb l'objectiu d'impulsar i difondre la mediació com a mètode de resolució de conflictes familiars i civils.

El ple també ha aprovat la signatura d'un conveni amb Repsol mitjançat el qual aquesta empresa col·laborarà amb 20.000 euros en el finançament del servei de transport adaptat.