Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Consulta ciutadana per a l'elaboració d'un reglament comarcal de gestió integral de residus

Imatge
 
Consulta ciutadana per a l'elaboració d'un reglament comarcal de gestió integral de residus
30/10/2019

El Consell Comarcal del Baix Ebre inicia una consulta pública per a l'elaboració d'un reglament del servei de gestió de residus. Així ho va acordar el plenari en la sessió del 25 d'octubre donant compliment a l'article 133 de la Llei 39/2015.

El reglament comarcal de gestió integral de residus incorporarà els serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals: fraccions de recollida selectiva (paper, cartró, envasos lleugers, vidre i fracció orgànica, fracció resta); recollida de voluminosos i fracció vegetal; la gestió de la xarxa comarcal de deixalleries i el tractament de les fraccions resta i orgànica dels residus municipals. 

L'objectiu de la consulta pública és recollir l'opinió de la ciutadania sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. En aquest sentit, els suggeriments o observacions que es vulguen aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de quinze dies hàbils, a partir de demà 31 d'octubre

Pel que fa a les propostes es poden fer arribar:

-Presencialment al Consell Comarcal del Baix Ebre a través del Registre General ubicat a la seu comarcal, carrer Barcelona 152 de Tortosa, en horari de vuit del matí a tres de la tarda.

-Per internet a través del registre electrònic habilitat a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre al web www.baixebre.cat . Cal que la persona interessada dispose d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. També són vàlids els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.