Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Tècnic de coordinació i prospecció

Tècnic de coordinació i prospecció

Dades de l’oferta

Núm. oferta: 09 2015 21688
Estat: Fora de termini

Les persones interessades s’han d0inscriure en aquesta oferta a l’ esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l’Oficina de Treball.

Descripció de les tasques a realitzar:

- Preparar i realitzar sessions informatives
- Identificar perfils professionals del participants
- Tutoritzar i fer seguiment de les persones participants
- Valorar l'aprenentatge adquirit per les persones participants
- Analitzar demandes del teixit empresarial
- Contactar i intermediar amb les empreses del territori
- Coordinació entre els diferents actors del projecte

Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.

Llocs ofertats: 1
Data prevista d’incorporació:  abans del 16 de novembre de 2015

Dades de la selecció

Inscripcions: fins al 22 d’octubre de 2015
Oficina de Treball:
OTG Tortosa
Passeig de la Ribera, 25-29
43500 Tortosa
Tarragona

Data de la selecció: abans del 31 d’octubre de 2015
Lloc de la selecció:
Consell Comarcal del Baix Ebre
C/ Barcelona, 152
43500 Tortosa
Tarragona

Requisits:

Nivell formatiu equivalent a Llicenciatura
Se requereix un mínim de 6 mesos d'experiència en programes ocupacionals, tutorització de persones i tasques de coordinació i prospecció
Carnet de conduir (B1)
Disponibilitat per viatjar

Documentació per portar el dia de la selecció:

Fotocòpia DNI, junt amb l’original
Fotocòpia i original del títol de llicenciatura
Currículum amb fotografia
Fotocòpia de l’informe de vida laboral (el més actualitzat possible, per acreditar experiència)

En cas que us sigui requerida:

Fotocòpia del carnet de conduir (B1)

Documents relacionats:

Criteris d’accés