Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Imatge
 
Ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

L'Agència Catalana de l'Habitatge ha fet pública la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l’any 2017. 

Poden accedir a aquestes subvencions les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges o els llogaters, autoritzats prèviament per la propietat. Els edificis que entren dins l’àmbit de la convocatòria són els d’habitatges col·lectius o plurifamiliars ubicats a Catalunya, construïts i acabats abans de 1981.

La convocatòria publicada estableix dos terminis per a la presentació de les sol·licituds. D’una banda, les sol·licituds amb concurrència pública competitiva poden presentar-se fins al 30 de juny.  En aquest cas, la convocatòria especifica tot un seguit de requisits que s’avaluaran i que permetran prioritzar l’atorgament de les subvencions en funció de la puntuació obtinguda i de la dotació pressupostària. D’altra banda, el termini s’allarga fins al 31 de juliol per a les actuacions que es consideren d’excepcionalitat i urgència; les relatives a la conservació dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions de l’edifici, i les d’obres d’accessibilitat quan a l’edifici visquin persones amb discapacitat o mobilitat reduïda o més grans de 65 anys, sempre que no hagin iniciat les obres.

La sol·licitud de subvenció podeu presentar-la al Consell Comarcal del Baix Ebre.