Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Peó manteniment via verda, camins naturals, edificis i espais públics

Peó manteniment via verda, camins naturals, edificis i espais públics

Dades de l’oferta

Núm. oferta: 09 2015 21910
Estat: Fora de termini

Les persones interessades s’han d’inscriure en aquesta oferta a l’Oficina de Treball de Tortosa, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l’Oficina de Treball.

Descripció de les tasques a realitzar:

- Manteniment i conservació de tot el traçat de baranes en el recorregut de la Via Verda
- Manteniment dels túnels, neteja de voreres i eliminació de clots en el interior
- Col·locació i control de testimonis en la Via Verda
- Manteniment, conservació i renovació dels vegetals autòctons
- Manteniment, conservació i renovació de diferents estructures
- Manteniment, conservació i neteja de camins naturals
- Tasques generals de manteniment de la Via Verda

Llocs ofertats: 6
Data prevista d’incorporació:  abans del 16 de novembre de 2015

Dades de la selecció:

Inscripcions: fins al 26 d’octubre de 2015
Oficina de Treball:
OTG Tortosa
Passeig de la Ribera, 25-29
43500 Tortosa
Tarragona

Data de la selecció: abans del 10 de novembre de 2015
Lloc de la selecció:
Consell Comarcal del Baix Ebre
C/ Barcelona, 152
43500 Tortosa
Tarragona

Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció en el moment oportú.

Requisits:

Demandant d’ocupació no ocupat, prioritàriament de 45 anys o més
Haver exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi sense nous drets a percebre'ls a data de la selecció
No perceptor del Plan Prepara
No perceptor de RAI
Carnet de conduir (B1)
Disponibilitat per viatjar

Documentació per portar el dia de la selecció:

Fotocòpia DNI, junt amb l’original
Currículum
Fotocòpia de l’informe de vida laboral (el més actualitzat possible, per acreditar experiència)
Original i fotocòpia de la titulació d’EGB o superior en cas de tenir-la

En cas que us sigui requerida:

Fotocòpia del carnet de conduir (B1)

 

Documents relacionats:

Criteris d'accés