Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Joves per l'ocupació

Imatge
 
Joves per l'ocupació
Programa de formació i inserció laboral

Què és Joves per l’Ocupació?

Joves per l’Ocupació és un programa innovador de suport a l’experiència pràctica, dirigit a joves d’entre 16 i 25 anys en situació d’atur, sense formació o amb formació bàsica. El programa acompanya els joves a partir d’itineraris personalitzats d’inserció, oferint un conjunt d’accions articulades que les capaciten i acompanyen fins a la contractació laboral:

  • Accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat.
  • Accions de formació professionalitzadora i formació en competències transversals.
  • Accions d’adquisició d’experiència professional en empreses.

Els  joves es qualifiquen professionalment i també es formen en competències transversals: motivació i autoconeixement, comunicació, coneixements digitals, treball en equip, imatge personal, formació sociolaboral i tècniques per a la recerca de feina.

 

Quines persones hi poden participar?

Especialment adreçat a joves inscrits en el Registre de Garantia Juvenil, en situació d’atur, amb graduat de l’ESO o sense.

 

Experiència laboral en empreses amb ajuts a la contractació

Contractació en empreses per un període mínim de 6 mesos com a part integrada del programa.

  • Les empreses podran contractar mitjançant qualsevol modalitat contractual, segons la normativa vigent (excepte els d’interinitat, relleu i substitució de treballadors/es amb reserva del lloc de treball).
  • Contractació a jornada laboral completa i/o parcial no inferior al 50% de la jornada.
  • Subvenció del SMI: 655.20€/mes per jornada complerta (o la part proporcional en funció de la jornada realitzada), amb un màxim de 6 mesos.
  • Els ajuts són compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitats contractuals.

El programa té una durada de 15 mesos i els joves se seleccionaran conjuntament a l'Oficina de Treball de Tortosa i al Consell Comarcal del Baix Ebre.

L’inici de les contractacions es preveu a l'acabament de la formació.
Les empreses es podran acollir a l’ajut a partir de la contractació.
Per als joves participants hi ha previst un ajut condicionat a la participació efectiva.

Si esteu interessats en participar en aquest programa cal que us inscrigueu emplenant el següent formulari.