Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre

Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre
Programa específic per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció