Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

El ple del Consell aprova la creació de dues noves borses de treball i la convocatòria del Premi a l’Emprenedoria 2017

Imatge
 
Imatge
 
Imatge
 
Imatge
 
El ple del Consell aprova la creació de dues noves borses de treball i la convocatòria del Premi a l’Emprenedoria 2017
La Corporació també dóna llum verda a les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts d'urgència social sobre pobresa energètica.
24/02/2017

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat les bases reguladores per a la creació de les borses de treball d'administratius i de tècnics de l'àrea d'activació econòmica i programes d'ocupació. L'objectiu d'aquestes dues borses de treball és disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessàries per a la prestació dels serveis esmentats.

En la mateixa sessió de febrer, la Corporació ha aprovat la convocatòria del Premi a la Emprenedoria 2017. Aquest guardó, concedit anualment per la institució comarcal, pretén fomentar l’esperit emprenedor i innovador en el món de l'empresa, i potenciar les oportunitats de negoci al Baix Ebre. El premi a l'Emprenedoria té una dotació econòmica de 1.000 euros i inclou l’assessorament tècnic i el suport logístic dels tècnics del Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova per fer l’acompanyament tècnic necessari del nou projecte.

El plenari també ha donat llum verda al conveni de col·laboració amb el Centre Associat de la UNED a Tortosa per  fomentar l’accés a la cultura i el coneixement de les persones majors de 55 anys. Aquest conveni, que l'ens comarcal renova per primera vegada,  estableix que l’ens comarcal col·laborarà amb la iniciativa denominada UNED Sènior, un programa formatiu adreçat a majors de 55 anys que inclou temes d’actualitat i estratègies de desenvolupament personal. En aquest sentit, el  Consell Comarcal becarà els alumnes d’UNED Sènior per contribuir a finançar el cost de la matrícula i, a la vegada, cedirà els espais propis de la institució per a aquelles activitats relacionades amb aquesta iniciativa o  amb l’activitat general del centre associat de la UNED a Tortosa.

De l'àrea de Serveis a les Persones, s'ha aprovat el cost que correspon a cada ajuntament de la comarca integrat en la xarxa de serveis socials per a la prestació del Servei d’Atenció Primària, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i el Servei d'Ajuda a Domicili durant l’any 2017. Així mateix s'ha donat el vistiplau a les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts d'urgència social sobre pobresa energètica relatius a subministraments compresos entre els mesos de gener de 2016 i juny de 2017.Cada persona, família o unitat de convivència podrà presentar una sol·licitud d'ajut per anualitat de la convocatòria amb un import màxim de 1.200 € per any.  El ple del Consell Comarcal també ha aprovat l'actualització per a 2017 del conveni signats amb els ajuntaments de la comarca per a la prestació del Banc d'Ajudes Tècniques dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències.