Escut del Consell Comarcal del Baix Ebre

Atenció al Ciutadà | 977 445 308 | info@baixebre.cat

El Consell d’Alcaldes dóna llum verda al Pla d’Actuació Comarcal que millora el model de gestió existent

Imatge
 
El Consell d’Alcaldes dóna llum verda al Pla d’Actuació Comarcal que millora el model de gestió existent
Està configurat per 140 actuacions que fan referència a serveis, obres i activitats existents, que s'han de millorar o bé implementar
20/02/2018

El Consell d'Alcaldes del Baix Ebre ha donat llum verda al Pla d'Actuació Comarcal (PAC) 2018-2021 del Consell Comarcal, un programa quadriennal que estableix els serveis, les activitats i les obres que s'han de dur a terme en l'àmbit de les competències assignades. Es tracta d'un full de ruta per a l’acció política i tècnica de la institució comarcal que "vol millorar el model de gestió existent", segons que ha explicat la presidenta comarcal Sandra Zaragoza. "El PAC està concebut com a un document dinàmic i obert a la seva permanent adaptació a necessitats de la comarca i s'ha elaborat amb el consens i participació de totes les parts implicades", ha afegit Sandra Zaragoza. La Corporació comarcal té previst aprovar de manera definitiva el PAC en el ple ordinari del mes de març.

El PAC està configurat per 140 actuacions que fan referència a serveis, obres i activitats existents, que s'han de millorar o bé implementar. Entre aquestes últimes hi ha l'impuls al procés de concertació territorial al Baix Ebre, la creació d'un servei comarcal per donar suport als ajuntaments en l'elaboració i posada en marxa dels Plans  Locals de Protecció Civil, l'assistència tècnica als municipis en matèria d’obres públiques, la creació d'un servei d'informació mediadora en l'àmbit familiar i civil o la creació d'un servei de voluntariat per a Gent Gran i de la Gent Gran. Un cop aprovat el PAC pel Consell d'Alcaldes ara li pertoca al ple de la Corporació Comarcal donar-li es vistiplau definitiu.

La Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya determina que els consells comarcals han d’elaborar un Programa d’Actuació Comarcal (PAC) que ha d’incloure serveis, activitats i obres que han de dur a terme, la manera d’acomplir-los, els mecanismes de coordinació amb els municipis i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions.